7 МИР Габрово:

1 Иван Генов Рудевски


2 Камелия Петрова Кюркчиева

© Новото Време. Всички права запазени.